Personal

Johan Bäckvall

VD

Tidsbokning
Telefon: 0651 – 109 50 (växel)

Annalena Mårtensson

Logistik & Personalansvarig

Telefon: 0651 – 109 50 (växel)